HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 25 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 150
Tabell 2-1
Pappersstorlekar och storlekar på utskriftsmaterial som kan användas (fortsättning)
Storlek och mått
Fack 1
Fack 2
Extra Fack 3 för
500 ark
Duplexenhet
(endast modeller
för dubbelsidig
utskrift)
8,5 x 13
216 x 330 mm
Commercial nr 10-kuvert
105 x 241 mm
B5 ISO-kuvert
176 × 250 mm
C5 ISO-kuvert
162 × 229 mm
DL ISO-kuvert
110 x 220 mm
Kuvert Monarch
98 x 191 mm
Eget
76 x 127 mm till 216 x 356 mm
SVWW
Pappersstorlekar som kan användas
13
Sample