HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 24 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 150
Pappersstorlekar som kan användas
Den här produkten stöder flera pappersstorlekar och kan anpassas efter olika material.
OBS!
För att uppnå bästa resultat bör du välja rätt pappersstorlek och papperstyp innan du påbörjar
utskriften.
Tabell 2-1
Pappersstorlekar och storlekar på utskriftsmaterial som kan användas
Storlek och mått
Fack 1
Fack 2
Extra Fack 3 för
500 ark
Duplexenhet
(endast modeller
för dubbelsidig
utskrift)
Letter
216 x 279 mm
Legal
216 x 356 mm
A4
210 x 297 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148 mm
B5 (JIS)
182 x 257 mm
Executive
184 x 267 mm
Brevkort (JIS)
100 x 148 mm
Dubbelt vykort (JIS)
148 x 200 mm
16K
184 x 260 mm
16K
195 x 270 mm
16K
197 x 273 mm
12
Kapitel 2
Pappersfack
SVWW
Sample