HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 20 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 150
Skriva ut produktrapporter
Produktrapporterna ligger i produktens minne. Med hjälp av de här sidorna kan du diagnostisera och
lösa problem med produkten.
OBS!
Om språket på produkten blev felaktigt inställt under installationen kan du ställa in språket
manuellt så att informationssidorna skrivs ut på ett av de språk som stöds. Ändra språk med hjälp av
menyn
Systeminställn.
på kontrollpanelen eller den inbäddade webbservern.
Från menyn
Rapporter
kan du skriva ut flera informationssidor om produkten.
Menyalternativ
Beskrivning
Demosida
Skriver ut en sida som visar utskriftskvaliteten
Menystruktur
Skriver ut en menykarta som ger en översikt av kontrollpanelens menyer. De
inställningar som är aktiva för varje meny visas i listan.
Konfigurationsrapport
Skriver ut en lista med alla produktinställningar. Innehåller nätverksinformation när
produkten är ansluten till ett nätverk.
Status för förbrukningsmaterial
Skriver ut statusen för varje tonerkassett, däribland följande uppgifter:
Beräknad återstående mängd toner
Ungefärligt antal återstående sidor
Artikelnummer för HP-tonerkassett
Antal utskrivna sidor
Information om beställning av nya HP-tonerkassetter och återvinning av
använda HP-tonerkassetter
Nätverksöversikt
Skriver ut en lista med produktens alla nätverksinställningar (alla modeller utom
Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401a och Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401d).
Användningsinfo.
Skriver ut en lista med PCL-sidor, PCL 6-sidor, PS-sidor, sidor som fastnade eller som
hoppades över, monokroma (svartvita) sidor, färgsidor och sidantal
PCL-teckensnitt
Skriver ut en lista med alla PCL-teckensnitt som är installerade
PS-teckensnitt
Skriver ut en lista med alla PostScript-teckensnitt (PS) som är installerade.
PCL6-teckensnitt
Skriver ut en lista med alla PCL6-teckensnitt som är installerade.
Service-sida
Skriver ut servicerapporten.
Skriva ut produktrapporter från LCD-kontrollpanelen
1.
Tryck på
OK
på kontrollpanelen för att öppna menyerna.
2.
Öppna menyn
Rapporter
.
3.
Välj den rapport som du vill skriva ut och tryck sedan på knappen
OK
för att skriva ut den.
8
Kapitel 1
Produktintroduktion
SVWW
Sample