HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 99 of 146)

Languages: Finnish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 99 of 146
Jos käytössä on ylijännitesuoja, poista se. Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan suoraan. Kytke virta.
Ota yhteyttä HP:n tuotetukeen, jos ilmoitus pysyy näytössä.
Aito HP:n tarvike asennettu
Kuvaus
Laitteeseen on asennettu aito HP:n tarvike.
Suositeltu toimenpide
Mitään toimia ei tarvita.
Asenna musta värikasetti
Kuvaus
Värikasettia ei ole asennettu laitteeseen lainkaan, tai se on asennettu väärin.
Suositeltu toimenpide
Asenna värikasetti.
Kaksipuolinen tulostus käsin Lisää lokeroon <X> Paina [OK]
Kuvaus
Manuaalisen kaksipuolisen työn ensimmäinen puoli on tulostunut, ja arkki on asetettava laitteeseen
uudelleen toisen puolen käsittelemistä varten.
Suositeltu toimenpide
Aseta arkki ilmoituksen mukaiseen lokeroon tulostuspuoli ylöspäin, sivun yläreuna poispäin itsestäsi, ja
paina
OK
-painiketta.
Kansi auki
Kuvaus
Etuluukku on auki.
Suositeltu toimenpide
Sulje luukku.
Käsinsyöttö <KOKO>, <TYYPPI> Valitse mater. ja paina [OK]
Kuvaus
Laite on käsinsyöttötilassa.
Suositeltu toimenpide
Poista ilmoitus painamalla
OK
-painiketta
tai
lisää oikeaa paperia lokeroon 1.
FIWW
Ohjauspaneelin ilmoitusten tulkinta
87
Sample