HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 98 of 146)

Languages: Finnish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 98 of 146
Ota yhteyttä HP:n tuotetukeen, jos ilmoitus pysyy näytössä.
57 Tuuletinvirhe Sammuta ja käynnistä
Kuvaus
Laitteen sisäisessä tuulettimessa on virhe.
Suositeltu toimenpide
Katkaise laitteesta virta, odota vähintään 30 sekuntia, käynnistä laite ja odota, kunnes se alustuu.
Jos käytössä on ylijännitesuoja, poista se. Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan suoraan. Kytke virta.
Ota yhteyttä HP:n tuotetukeen, jos ilmoitus pysyy näytössä.
59.X Virhe Sammuta ja käynnistä
Kuvaus
Yhdessä laitteen moottorissa on virhe.
Suositeltu toimenpide
Katkaise laitteesta virta, odota vähintään 30 sekuntia, käynnistä laite ja odota, kunnes se alustuu.
Jos käytössä on ylijännitesuoja, poista se. Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan suoraan. Kytke virta.
Ota yhteyttä HP:n tuotetukeen, jos ilmoitus pysyy näytössä.
79 Huoltovirhe Sammuta ja käynnistä
Kuvaus
Väärä DIMM-muistimoduuli asennettu.
Suositeltu toimenpide
1.
Katkaise laitteesta virta.
2.
Asenna laitteen tukema DIMM-muistimoduuli.
3.
Kytke laitteeseen virta.
Ota yhteyttä HP:n tuotetukeen, jos ilmoitus pysyy näytössä.
79 Virhe Sammuta ja käynnistä
Kuvaus
Laitteessa on sisäinen laiteohjelmistovirhe.
Suositeltu toimenpide
Katkaise laitteesta virta, odota vähintään 30 sekuntia, käynnistä laite ja odota, kunnes se alustuu.
86
Luku 5
Ongelmanratkaisu
FIWW
Sample