HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 97 of 146)

Languages: Finnish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 97 of 146
50 x Kiinnitysyksikkövirhe Sammuta ja käynnistä
Kuvaus
Laitteessa on kiinnittimen virhe.
Suositeltu toimenpide
Katkaise laitteesta virta, odota vähintään 30 sekuntia, käynnistä laite ja odota, kunnes se alustuu.
Katkaise laitteesta virta, odota ainakin 25 minuuttia ja kytke virta uudelleen.
Jos käytössä on ylijännitesuoja, poista se. Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan suoraan. Kytke virta.
Ota yhteyttä HP:n tuotetukeen, jos ilmoitus pysyy näytössä.
51.XX Virhe Sammuta ja käynnistä
Kuvaus
Laitteessa on sisäinen laitevirhe.
Suositeltu toimenpide
Katkaise laitteesta virta, odota vähintään 30 sekuntia, käynnistä laite ja odota, kunnes se alustuu.
Jos käytössä on ylijännitesuoja, poista se. Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan suoraan. Kytke
laitteeseen virta.
Ota yhteyttä HP:n tuotetukeen, jos ilmoitus pysyy näytössä.
54.XX Virhe Sammuta ja käynnistä
Kuvaus
Yhdessä laitteen sisäisessä tunnistimessa on virhe.
Suositeltu toimenpide
Katkaise laitteesta virta, odota vähintään 30 sekuntia, käynnistä laite ja odota, kunnes se alustuu.
Jos käytössä on ylijännitesuoja, poista se. Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan suoraan. Kytke virta.
Ota yhteyttä HP:n tuotetukeen, jos ilmoitus pysyy näytössä.
55.X Virhe Sammuta ja käynnistä
Kuvaus
Laitteessa on sisäinen virhe.
Suositeltu toimenpide
Katkaise laitteesta virta, odota vähintään 30 sekuntia, käynnistä laite ja odota, kunnes se alustuu.
Jos käytössä on ylijännitesuoja, poista se. Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan suoraan. Kytke virta.
FIWW
Ohjauspaneelin ilmoitusten tulkinta
85
Sample