HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 96 of 146)

Languages: Finnish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 96 of 146
Ohjauspaneelin ilmoitusten tulkinta
Ohjauspaneelin viestityypit
Ohjauspaneelin ilmoitukset osoittavat laitteen nykyisen tilan tai tilanteen, joka saattaa edellyttää toimia.
Hälytys- ja varoitusilmoitukset tulevat näkyviin vähäksi aikaa. Ilmoitus voi edellyttää, että käyttäjä jatkaa
työtä painamalla
OK
-painiketta tai peruuttaa työn painamalla Peruuta
-painiketta. Tietyt ilmoitukset
voivat aiheuttaa sen, ettei työtä suoriteta loppuun tai että tulostuslaatu huononee. Jos hälytys- tai
varoitusilmoitus liittyy tulostukseen ja automaattisen toiminnan jatkaminen on asetettu käyttöön, laite
yrittää jatkaa tulostustyötä 10 sekunnin kuluttua ilmoituksen tulosta näkyviin, ellei käyttäjä ole kuitannut
ilmoitusta.
Kriittiset virheilmoitukset voivat ilmoittaa jonkinlaisesta viasta. Virran katkaiseminen ja uudelleen
kytkeminen voi ratkaista ongelman. Jos kriittinen virhe ei poistu, laite saattaa vaatia huoltoa.
Ohjauspaneelin viestit
10.x000 Tarvikevirhe
Kuvaus
Värikasetin muistisirua ei voi lukea tai se puuttuu.
10.0000 = muistisirun virhe
10.1000 = muistisiru puuttuu
Suositeltu toimenpide
Pane värikasetti takaisin paikalleen.
Katkaise laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen.
Jos ilmoitus jää näyttöön, pane värikasetti takaisin paikalleen.
49 Virhe Sammuta ja käynnistä
Kuvaus
Laitteessa on sisäinen virhe.
Suositeltu toimenpide
Katkaise laitteesta virta, odota vähintään 30 sekuntia, käynnistä laite ja odota, kunnes se alustuu.
Jos käytössä on ylijännitesuoja, poista se. Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan suoraan. Kytke virta.
Ota yhteyttä HP:n tuotetukeen, jos ilmoitus pysyy näytössä.
84
Luku 5
Ongelmanratkaisu
FIWW
Sample