HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 94 of 146)

Languages: Finnish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 94 of 146
Alkuperäisten oletusasetusten palauttaminen
Tehdasasetusten palauttaminen palauttaa kaikki laite- ja verkkoasetukset oletusasetuksiksi. Se ei palauta
sivumäärän, lokeron koon tai kielen asetuksia. Voit palauttaa laitteen tehdasasetukset seuraavasti.
VAROITUS:
Alkuperäisten oletusasetusten palauttaminen palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiksi
ja poistaa myös kaikki muistiin tallennetut sivut. Toiminto käynnistää lopuksi laitteen automaattisesti
uudelleen.
Alkuperäisten oletusasetusten palauttaminen (LCD-ohjauspaneeli)
1.
Avaa valikot painamalla laitteen ohjauspaneelin
OK
-painiketta.
2.
Avaa seuraavat valikot:
Huolto
Palauta oletusasetukset
Laite käynnistyy automaattisesti.
Alkuperäisten oletusasetusten palauttaminen (kosketusnäytön
ohjauspaneeli)
1.
Valitse laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset
-painike.
2.
Selaa
Huolto
-valikon kohtaan ja kosketa sitä.
3.
Valitse
Palauta oletusasetukset
-painike ja sen jälkeen
OK
-painike.
Laite käynnistyy automaattisesti.
82
Luku 5
Ongelmanratkaisu
FIWW
Sample