HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 93 of 146)

Languages: Finnish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 93 of 146
Vaihe 3: Tarkista, onko ohjauspaneelin näytössä virheilmoituksia
Laitteen ohjauspaneelissa tulisi näkyä ilmoitus toimintavalmiudesta. Jos näytössä näkyy virheilmoitus,
selvitä virhe.
Vaihe 4: Tarkista paperi
1.
Tarkista, että käytettävä paperi vastaa laatuvaatimuksia.
2.
Varmista, että paperi on asetettu oikein syöttölokeroon.
Vaihe 5: Tarkista ohjelmisto
1.
Varmista, että tuotteen ohjelmisto on asennettu oikein.
2.
Varmista, että laitteen tulostinohjain on asennettu. Tarkista ohjelmasta, että käytät laitteen
tulostinohjainta.
Vaihe 6: Testaa tulostustoiminto
1.
Tulosta asetussivu.
2.
Jos sivu ei tulostu, varmista, että syöttölokerossa on paperia.
3.
Jos sivu juuttuu laitteeseen, poista tukos.
Vaihe 7: Tarkista värikasetti
Tulosta tarvikkeiden tilasivu ja tarkista värikasetin jäljellä oleva käyttöikä.
Vaihe 8: Lähetä tulostustyö tietokoneesta
1.
Yritä tulostaa työ toisesta tietokoneesta, johon tulostinohjelmisto on asennettu.
2.
Varmista, että USB- tai verkkokaapeli on liitetty oikein. Määritä tuote käyttämään oikeaa porttia tai
asenna ohjelmisto uudelleen ja valitse käytettävä liitäntätapa.
3.
Jos tulostuslaatu on liian huono, tarkista, että tulostusasetukset ovat käytettävän materiaalin
mukaiset.
FIWW
Ongelmanratkaisun tarkistusluettelo
81
Sample