HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 92 of 146)

Languages: Finnish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 92 of 146
Ongelmanratkaisun tarkistusluettelo
Noudata seuraavia ohjeita, kun yrität ratkaista laitteeseen liittyvää ongelmaa.
Vaihe 1: Varmista, että laite on asennettu oikein
Vaihe 2: Kaapeliyhteyden tai langattoman yhteyden tarkistaminen
Vaihe 3: Tarkista, onko ohjauspaneelin näytössä virheilmoituksia
Vaihe 4: Tarkista paperi
Vaihe 5: Tarkista ohjelmisto
Vaihe 6: Testaa tulostustoiminto
Vaihe 7: Tarkista värikasetti
Vaihe 8: Lähetä tulostustyö tietokoneesta
Vaihe 1: Varmista, että laite on asennettu oikein
1.
Kytke tuotteeseen virta tai poista Automaattinen sammutus -tila käytöstä painamalla virtakytkintä.
2.
Tarkista virtajohdon liitännät.
3.
Tarkista, että käytät laitteelle sopivaa jännitettä. (Tarkista laitteen jännite sen takaosassa olevasta
tarrasta.) Jos käytät jatkojohtoa, jonka jännite on määritettyjen rajojen ulkopuolella, kytke laite
suoraan seinäpistorasiaan. Jos se on jo kytketty seinäpistorasiaan, kokeile toista pistorasiaa.
4.
Jos tulostin ei edelleenkään saa virtaa, ota yhteys HP:n asiakaspalveluun.
Vaihe 2: Kaapeliyhteyden tai langattoman yhteyden tarkistaminen
1.
Tarkista tuotteen ja tietokoneen välinen kaapeliliitäntä. Varmista, että kaapeli on napakasti kiinni.
2.
Varmista, että itse kaapeli ei ole viallinen. Kokeile toista kaapelia, jos mahdollista.
3.
Jos laite on kytketty verkkoon, tarkista seuraavat asiat:
Tarkista laitteen verkkomerkkivalo. Jos verkko on käytössä, valo on vihreä.
Varmista, että käytät verkkokaapelia etkä puhelinjohtoa verkkoyhteyden muodostamiseen.
Varmista, että verkkoreitittimeen, keskittimeen ja virtakytkimeen on kytketty virta ja että ne
toimivat oikein.
Jos tietokone tai laite on yhdistetty langattomaan verkkoon, heikko signaali tai häiriöt
saattavat viivästyttää tulostustöitä.
4.
Jos tietokoneessa on palomuurijärjestelmä, se saattaa estää yhteyden laitteeseen. Selvitä, onko
palomuuri ongelman syy, poistamalla se tilapäisesti käytöstä.
80
Luku 5
Ongelmanratkaisu
FIWW
Sample