HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 90 of 146)

Languages: Finnish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 90 of 146
Päivitysten hallinta
Kysy ennen asennusta
3.
Valitse
Asenna automaattisesti
-asetus ja valitse sitten
OK
-painike.
Laitteen määrittäminen laiteohjelmiston automaattista päivitystä
varten (kosketusnäytön ohjauspaneeli)
HUOMAUTUS:
Tämä osa koskee vain mallia HP LaserJet Pro 400 M401d -tulostin.
1.
Valitse laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset
-painike.
2.
Avaa seuraavat valikot:
Huolto
LaserJetin päivitys -ohjelma
Päivitysten hallinta
Kysy ennen asennusta
3.
Paina
Asenna automaattisesti
-vaihtoehtoa.
78
Luku 4
Hallinta ja huolto
FIWW
Sample