HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 89 of 146)

Languages: Finnish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 89 of 146
Laiteohjelmiston päivittäminen
HP:ltä on ajoittain saatavilla laiteohjelmistopäivityksiä. Voit ladata laiteohjelmistopäivitykset
manuaalisesti tai määrittää laitteen lataamaan ne automaattisesti.
Laiteohjelmiston manuaalinen päivittäminen (LCD-ohjauspaneeli)
1.
Avaa valikot painamalla laitteen ohjauspaneelin
OK
-painiketta.
2.
Avaa seuraavat valikot:
Huolto
LaserJetin päivitys -ohjelma
Päivitysten automaattinen haku
3.
Valitse
Kyllä
ja kehota laite hakemaan laiteohjelmistopäivityksiä koskettamalla
OK
-painiketta. Jos
laite havaitsee päivityksen, se käynnistää päivitysprosessin.
Laiteohjelmiston manuaalinen päivittäminen (kosketusnäytön
ohjauspaneeli)
1.
Valitse laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset
-painike.
2.
Avaa seuraavat valikot:
Huolto
LaserJetin päivitys -ohjelma
Päivitysten automaattinen haku
3.
Kehota laite hakemaan laiteohjelmistopäivityksiä koskettamalla
Kyllä
-painiketta. Jos laite
havaitsee päivityksen, se käynnistää päivitysprosessin.
Laitteen määrittäminen laiteohjelmiston automaattista päivitystä
varten (LCD-ohjauspaneeli)
HUOMAUTUS:
Tämä osa koskee vain mallia HP LaserJet Pro 400 M401a -tulostin.
1.
Avaa valikot painamalla laitteen ohjauspaneelin
OK
-painiketta.
2.
Avaa seuraavat valikot:
Huolto
LaserJetin päivitys -ohjelma
FIWW
Laiteohjelmiston päivittäminen
77
Sample