HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 84 of 146)

Languages: Finnish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 146
Hyvin vähissä -asetusten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä (kosketusnäytön ohjauspaneeli)
Oletusasetukset voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä milloin tahansa, eikä niitä tarvitse ottaa
uudelleen käyttöön uuden värikasetin asentamisen jälkeen.
1.
Valitse laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset
-painike.
2.
Avaa seuraavat valikot:
Järjestelmän asetukset
Tarvikeasetukset
Musta kasetti
Erittäin vähissä -asetus
3.
Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
Valitse
Jatka
, jos haluat, että laite ilmoittaa, kun värikasetin muste on hyvin vähissä, mutta
jatkaa tulostamista.
Valitse
Lopeta
, jos haluat, että laite keskeyttää tulostamisen, kunnes värikasetti on vaihdettu.
Valitse
Kehote
, jos haluat, että laite keskeyttää tulostamisen ja kehottaa vaihtamaan
värikasetin. Voit huomioida kehotteen ja jatkaa tulostamista. Asiakas voi määrittää tässä
laitteessa Muistutuskehote 100 sivun, 200 sivun, 300 sivun tai 400 sivun jälkeen tai ei
koskaan -asetuksen. Asetus on viitteellinen eikä se takaa, että sivujen tulostuslaatu on
hyväksyttävä.
Kun HP-värikasetin väriaine on
erittäin vähissä
, kyseisen kasetin HP Premium Protection -takuu on
päättynyt. Jos laitteessa ilmenee tulostusvirheitä tai värikasettivirheitä, kun HP:n värikasettia käytetään
Jatka
-tilassa väriaineen ollessa erittäin vähissä, näitä vikoja ei tulkita värikasetin materiaali- tai
valmistusvioiksi HP:n värikasettien takuulausunnon mukaan.
72
Luku 4
Hallinta ja huolto
FIWW
Sample