HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 83 of 146)

Languages: Finnish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 146
Tulostaminen, kun värikasetin arvioitu käyttöikä on
lopussa
Musta väri vähissä
: Laite ilmoittaa, kun värikasetin väriaine on vähissä. Värikasetin todellinen
jäljellä oleva käyttöikä voi vaihdella. Uusi tarvike kannattaa hankkia etukäteen, jotta se voidaan
vaihtaa laitteeseen, kun tulostuslaatu ei ole enää hyväksyttävää. Värikasettia ei tarvitse vaihtaa heti.
Musta väri erittäin vähissä
: Laite ilmoittaa, kun värikasetin väriaine on erittäin vähissä.
Värikasetin todellinen jäljellä oleva käyttöikä voi vaihdella. Uusi tarvike kannattaa hankkia etukäteen,
jotta se voidaan vaihtaa laitteeseen, kun tulostuslaatu ei ole enää hyväksyttävää. Värikasettia ei tarvitse
vaihtaa nyt, ellei tulostuslaatu ole jo liian heikko.
Kun HP-värikasetin väriaine on erittäin vähissä, kyseisen kasetin HP Premium Protection -takuu on
päättynyt.
Voit muuttaa tapaa, jolla laite toimii, kun tarvikkeet ovat erittäin vähissä. Asetuksia ei tarvitse määrittää
uudelleen, kun laitteeseen asennetaan uusi värikasetti.
Hyvin vähissä -asetusten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä (LCD-ohjauspaneeli)
Oletusasetuksen voi poistaa käytöstä tai ottaa käyttöön milloin tahansa, eikä sitä tarvitse ottaa
uudelleen käyttöön uuden värikasetin asentamisen jälkeen.
1.
Avaa valikot painamalla laitteen ohjauspaneelin
OK
-painiketta.
2.
Avaa seuraavat valikot:
Järjestelmän asetukset
Tarvikeasetukset
Musta kasetti
Erittäin vähissä -asetus
3.
Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista.
Valitse
Jatka
, jos haluat, että laite ilmoittaa, kun värikasetin muste on hyvin vähissä, mutta
jatkaa tulostamista.
Valitse
Lopeta
, jos haluat, että laite keskeyttää tulostamisen, kunnes värikasetti on vaihdettu.
Valitse
Kehote
, jos haluat, että laite keskeyttää tulostamisen ja kehottaa vaihtamaan
värikasetin. Voit huomioida kehotteen ja jatkaa tulostamista. Asiakas voi määrittää tässä
laitteessa Muistutuskehote 100 sivun, 200 sivun, 300 sivun tai 400 sivun jälkeen tai ei
koskaan -asetuksen. Asetus on viitteellinen eikä se takaa, että sivujen tulostuslaatu on
hyväksyttävä.
Kun HP-värikasetin väriaine on
erittäin vähissä
, kyseisen kasetin HP Premium Protection -takuu on
päättynyt.
FIWW
Tulostaminen, kun värikasetin arvioitu käyttöikä on lopussa
71
Sample