HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 80 of 146)

Languages: Finnish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 146
Säästöasetukset
Tulostaminen EconoMode-tilassa
Tässä laitteessa on EconoMode-toiminto vedosten tulostamista varten. EconoMode käyttää yleensä
vähemmän väriainetta ja voi vähentää tulostuskustannuksia sivua kohden. EconoModen käyttäminen
voi kuitenkin heikentää tulostuslaatua.
HP ei suosittele EconoMode-värinsäästötoiminnon jatkuvaa käyttöä. Jos EconoMode on käytössä
jatkuvasti, väriaine saattaa kestää kauemmin kuin tulostuskasetissa olevat mekaaniset osat. Jos
tulostuslaatu alkaa heiketä eikä ole enää hyväksyttävä, harkitse värikasetin vaihtamista.
HUOMAUTUS:
Jos tämä toiminto ei ole käytettävissä tulostinohjaimessa, voit ottaa sen käyttöön
HP:n sulautetussa Web-palvelimessa.
1.
Valitse ohjelmistossa
Tulosta
.
2.
Valitse laite ja paina
Ominaisuudet
- tai
Määritykset
-painiketta.
3.
Valitse
Paperi/laatu
-välilehti.
4.
Valitse
EconoMode
-valintaruutu.
Lepotilaan siirtymisajan määrittäminen
Lepotilan viivetoiminnolla määritetään, miten pitkän toimettomuuden jälkeen laite siirtyy lepotilaan
virrankulutuksen vähentämiseksi.
Lepotilaan siirtymisajan määrittäminen (LCD-ohjauspaneeli)
1.
Avaa valikot painamalla laitteen ohjauspaneelin
OK
-painiketta.
2.
Avaa seuraavat valikot:
Järjestelmän asetukset
Virrankäyttöasetukset
Lepotilan viive
3.
Aseta viiveaika ja paina
OK
-painiketta.
HUOMAUTUS:
Oletusasetus on
15 minuuttia
.
68
Luku 4
Hallinta ja huolto
FIWW
Sample