HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 8 of 146)

Languages: Finnish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 146
Värikasetin säilytys
..................................................................................................
73
Vaihtamisohjeet
.....................................................................................................................
74
Vaihda värikasetti
...................................................................................................
74
Muisti
...................................................................................................................................
76
Laiteohjelmiston päivittäminen
.................................................................................................
77
Laiteohjelmiston manuaalinen päivittäminen (LCD-ohjauspaneeli)
..................................
77
Laiteohjelmiston manuaalinen päivittäminen (kosketusnäytön ohjauspaneeli)
...................
77
Laitteen määrittäminen laiteohjelmiston automaattista päivitystä varten (LCD-
ohjauspaneeli)
........................................................................................................
77
Laitteen määrittäminen laiteohjelmiston automaattista päivitystä varten (kosketusnäytön
ohjauspaneeli)
........................................................................................................
78
5
Ongelmanratkaisu
.........................................................................................................
79
Ongelmanratkaisun tarkistusluettelo
..........................................................................................
80
Vaihe 1: Varmista, että laite on asennettu oikein
.........................................................
80
Vaihe 2: Kaapeliyhteyden tai langattoman yhteyden tarkistaminen
................................
80
Vaihe 3: Tarkista, onko ohjauspaneelin näytössä virheilmoituksia
.................................
81
Vaihe 4: Tarkista paperi
..........................................................................................
81
Vaihe 5: Tarkista ohjelmisto
......................................................................................
81
Vaihe 6: Testaa tulostustoiminto
................................................................................
81
Vaihe 7: Tarkista värikasetti
.....................................................................................
81
Vaihe 8: Lähetä tulostustyö tietokoneesta
....................................................................
81
Alkuperäisten oletusasetusten palauttaminen
..............................................................................
82
Alkuperäisten oletusasetusten palauttaminen (LCD-ohjauspaneeli)
..................................
82
Alkuperäisten oletusasetusten palauttaminen (kosketusnäytön ohjauspaneeli)
..................
82
Ohjauspaneelin ohjejärjestelmä
...............................................................................................
83
Ohjauspaneelin ilmoitusten tulkinta
...........................................................................................
84
Ohjauspaneelin viestityypit
.......................................................................................
84
Ohjauspaneelin viestit
.............................................................................................
84
10.x000 Tarvikevirhe
...............................................................................
84
49 Virhe Sammuta ja käynnistä
.................................................................
84
50 x Kiinnitysyksikkövirhe Sammuta ja käynnistä
.........................................
85
51.XX Virhe Sammuta ja käynnistä
.............................................................
85
54.XX Virhe Sammuta ja käynnistä
.............................................................
85
55.X Virhe Sammuta ja käynnistä
..............................................................
85
57 Tuuletinvirhe Sammuta ja käynnistä
.......................................................
86
59.X Virhe Sammuta ja käynnistä
..............................................................
86
79 Huoltovirhe Sammuta ja käynnistä
.........................................................
86
79 Virhe Sammuta ja käynnistä
.................................................................
86
Aito HP:n tarvike asennettu
........................................................................
87
Asenna musta värikasetti
...........................................................................
87
vi
FIWW
Sample