HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 76 of 146)

Languages: Finnish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 146
Välilehti tai osa
Kuvaus
Tulosta
-välilehti
Oletustulostusasetusten
muuttaminen tietokoneesta.
Tulostaminen
: Voit muuttaa laitteen oletustulostusasetuksia, kuten kopioiden
määrää ja paperin suuntaa. Samat vaihtoehdot ovat valittavissa ohjauspaneelissa.
PCL5c
: Voit tarkastella ja muuttaa PCL5c-asetuksia.
PostScript
: Poista
Tulosta PS-virheet
-toiminto käytöstä tai ota se käyttöön.
Verkkoyhteydet
-välilehti
Verkkoasetusten muuttaminen
tietokoneesta.
Tässä välilehdessä verkonvalvojat voivat määrittää tuotteen verkkoasetukset, kun tuote on
liitetty IP-pohjaiseen verkkoon. Sen avulla verkonvalvoja voi ottaa myös Wireless Direct
-toiminnon käyttöön. Tämä välilehti ei näy, jos laite on liitetty suoraan tietokoneeseen.
HP Web Services
-välilehti
Tässä välilehdessä voit määrittää ja käyttää laitteen Web-työkaluja.
64
Luku 4
Hallinta ja huolto
FIWW
Sample