HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 73 of 146)

Languages: Finnish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 146
Yhteyden nopeus- ja kaksisuuntaisuusasetukset
HUOMAUTUS:
Nämä tiedot koskevat Ethernet-verkkoja. Ne eivät koske langattomia verkkoja.
Tulostuspalvelimen linkkinopeuden ja tiedonsiirtotilan on oltava verkkokeskittimen mukaisia. Useimmissa
tapauksissa voit jättää laitteen automaattiset asetukset käyttöön. Jos yhteysnopeuden tai kaksisuuntaisen
tiedonsiirron asetuksiin tehdään virheellisiä muutoksia, tulostin ei ehkä saa yhteyttä muihin verkossa
oleviin laitteisiin. Käytä laitteen ohjauspaneelia muutosten tekemiseen.
HUOMAUTUS:
Tämän asetuksen on sovittava sille verkkolaitteelle, johon muodostat yhteyden
(verkon keskittimelle, kytkimelle, yhdyskäytävälle, reitittimelle tai tietokoneelle).
HUOMAUTUS:
Jos näitä asetuksia muutetaan, laite alustaa itsensä uudelleen. Tee muutoksia vain
silloin, kun laite ei ole käytössä.
Linkkinopeus- ja kaksipuoleisuusasetukset (LCD-ohjauspaneeli)
1.
Paina ohjauspaneelissa
OK
-painiketta.
2.
Valitse nuolipainikkeilla
Verkkoasetukset
-asetus ja paina
OK
-painiketta.
3.
Valitse nuolipainikkeilla
Siirtonopeus
-asetus ja paina
OK
-painiketta.
4.
Valitse nuolipainikkeilla jokin seuraavista asetuksista:
Asetus
Kuvaus
Automaattinen
Tulostuspalvelin määrittää itselleen automaattisesti parhaan verkon salliman
yhteysnopeuden ja -tilan.
10T Täysi
10 Mbps, kaksisuuntainen toiminta
10T Puoli
10 megabittiä sekunnissa (Mbps), yksisuuntainen toiminta
100TX Täysi
100 Mbps, kaksisuuntainen toiminta
100TX Puoli
100 Mbps, yksisuuntainen toiminta
5.
Paina
OK
-painiketta. Laite käynnistyy uudelleen.
Linkkinopeus- ja kaksipuoleisuusasetukset (kosketusnäytön ohjauspaneeli)
1.
Valitse aloitusnäytössä Asetukset
.
2.
Selaa
Verkkoasetukset
-valikon kohtaan ja kosketa sitä.
3.
Kosketa
Siirtonopeus
-valikkoa.
4.
Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista.
Asetus
Kuvaus
Automaattinen
Tulostuspalvelin määrittää itselleen automaattisesti parhaan verkon salliman
yhteysnopeuden ja -tilan.
FIWW
IP-verkkoasetusten määrittäminen
61
Sample