HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 72 of 146)

Languages: Finnish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 146
4.
Anna PIN-koodi numeronäppäimillä ja valitse
OK
-painike. Vahvista valitsemalla
Kyllä
-painike.
5.
Anna aliverkon peite numeronäppäimillä ja valitse
OK
-painike. Vahvista valitsemalla
Kyllä
-
painike.
6.
Anna oletusyhdyskäytävä numeronäppäimillä ja valitse
OK
-painike. Vahvista valitsemalla
Kyllä
-
painike.
Laitteen nimen vaihtaminen verkossa
Jos haluat vaihtaa laitteen nimen verkossa, jotta se on helppo tunnistaa, käytä HP:n sulautettua Web-
palvelinta.
1.
Avaa HP:n sulautettu Web-palvelin kirjoittamalla laitteen IP-osoite selaimen osoiteriville.
HUOMAUTUS:
Voit avata HP:n sulautetun Web-palvelimen myös HP Device Toolbox
-ohjelmistosta (Windows) tai HP-apuohjelmasta (Mac OS X).
2.
Avaa
Järjestelmä
-välilehti.
3.
Laitteen oletusnimi näkyy
Laitetiedot
-sivun
Laitteen tila
-kentässä. Voit vaihtaa nimen, jotta
laite on helppo tunnistaa.
HUOMAUTUS:
Muita sivun kenttiä ei tarvitse täyttää.
4.
Tallenna muutokset valitsemalla
Käytä
.
60
Luku 4
Hallinta ja huolto
FIWW
Sample