HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 71 of 146)

Languages: Finnish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 146
IP-verkkoasetusten määrittäminen
Verkkoasetusten tarkasteleminen tai muuttaminen
Voit tarkastella tai muuttaa IP-asetuksia
HP Device Toolbox
lla.
1.
Tulosta asetussivu ja paikanna IP-osoite.
Jos käytät IPv4-protokollaa, IP-osoite koostuu pelkästään numeroista. Se on seuraavaa
muotoa:
xxx.xxx.xxx.xxx
Jos käytät IPv6-protokollaa, IP-osoite on heksadesimaaliluku, joka on merkkien ja numeroiden
yhdistelmä. Se on tämän muotoinen:
xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
2.
Avaa
HP Device Toolbox
valitsemalla
Käynnistä
,
Ohjelmat
tai
Kaikki ohjelmat
,
HP
,
tuoteryhmä ja
HP Product Settings
.
3.
Saat tietoa verkosta valitsemalla
Verkkoyhteydet
-välilehden. Voit muuttaa asetuksia tarpeen
mukaan.
TCP/IP-parametrien määrittäminen manuaalisesti ohjauspaneelista
IPv4:n TCP/IP-parametrien manuaalinen määrittäminen (LCD-ohjauspaneeli)
1.
Paina ohjauspaneelissa
OK
-painiketta.
2.
Valitse nuolipainikkeilla
Verkkoasetukset
-asetus ja paina
OK
-painiketta.
3.
Valitse nuolipainikkeilla
TCP/IP-asetukset
-asetus ja paina
OK
-painiketta.
4.
Valitse nuolipainikkeilla
Käsin
-asetus ja paina
OK
-painiketta.
5.
Kirjoita IP-osoite kirjain- ja numeronäppäimillä ja paina sitten
OK
-painiketta.
6.
Jos IP-osoite on väärä, valitse nuolipainikkeilla
Ei
ja paina sitten
OK
-painiketta. Toista vaihe 5
käyttäen oikeaa IP-osoitetta. Toista sitten vaihe 5 aliverkon peitteen ja oletusyhdyskäytävän
asetuksia varten.
IPv4:n TCP/IP-parametrien manuaalinen määrittäminen (kosketusnäytön
ohjauspaneeli)
Ohjauspaneelin valikoista voit määrittää manuaalisesti IPv4-osoitteen, aliverkon peitteen ja
oletusyhdyskäytävän.
1.
Valitse laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset
-painike.
2.
Selaa
Verkkoasetukset
-valikon kohtaan ja kosketa sitä.
3.
Valitse
TCP/IP-kokoonp.
-valikko ja
Käsin
-painike.
FIWW
IP-verkkoasetusten määrittäminen
59
Sample