HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 7 of 146)

Languages: Finnish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 146
AirPrint:n käyttäminen
.............................................................................................................
53
USB-pikatulostus
.....................................................................................................................
54
4
Hallinta ja huolto
............................................................................................................
55
Laitteen yhteyden muuttaminen HP:n uudelleenmääritysapuohjelmalla
...........................................
56
HP Wireless Direct Printing -toiminnon käyttöönotto
....................................................................
57
HP:n Web-palvelusovellukset
...................................................................................................
58
HP:n Web-palvelusovellusten käyttäminen (LCD-ohjauspaneeli)
.....................................
58
HP:n Web-palvelusovellusten käyttäminen (kosketusnäytön ohjauspaneeli)
......................
58
IP-verkkoasetusten määrittäminen
.............................................................................................
59
Verkkoasetusten tarkasteleminen tai muuttaminen
........................................................
59
TCP/IP-parametrien määrittäminen manuaalisesti ohjauspaneelista
...............................
59
IPv4:n TCP/IP-parametrien manuaalinen määrittäminen (LCD-ohjauspaneeli) ... 59
IPv4:n TCP/IP-parametrien manuaalinen määrittäminen (kosketusnäytön
ohjauspaneeli)
.........................................................................................
59
Laitteen nimen vaihtaminen verkossa
.........................................................................
60
Yhteyden nopeus- ja kaksisuuntaisuusasetukset
............................................................
61
Linkkinopeus- ja kaksipuoleisuusasetukset (LCD-ohjauspaneeli)
.......................
61
Linkkinopeus- ja kaksipuoleisuusasetukset (kosketusnäytön ohjauspaneeli)
........
61
HP Device Toolbox (Windows)
................................................................................................
63
HP-apuohjelma (Mac OS X)
.....................................................................................................
65
HP-apuohjelman avaaminen
.....................................................................................
65
HP-apuohjelman ominaisuudet
..................................................................................
65
HP Web Jetadmin
..................................................................................................................
66
Tuotteen suojausominaisuudet
..................................................................................................
67
Laitteen lukitseminen
................................................................................................
67
Verkkosalasanan asettaminen tai vaihtaminen
............................................................
67
Säästöasetukset
.....................................................................................................................
68
Tulostaminen EconoMode-tilassa
...............................................................................
68
Lepotilaan siirtymisajan määrittäminen
.......................................................................
68
Lepotilaan siirtymisajan määrittäminen (LCD-ohjauspaneeli)
...........................
68
Lepotilaan siirtymisajan määrittäminen (kosketusnäytön ohjauspaneeli)
...........
69
Automaattisen sammutusviiveen asettaminen
...............................................................
69
Automaattisen sammutusviiveen asettaminen (LCD-ohjauspaneeli)
...................
69
Automaattisen sammutusviiveen asettaminen (kosketusnäytön ohjauspaneeli) ... 70
Tulostaminen, kun värikasetin arvioitu käyttöikä on lopussa
.........................................................
71
Hyvin vähissä -asetusten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä (LCD-ohjauspaneeli)
71
Hyvin vähissä -asetusten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä (kosketusnäytön
ohjauspaneeli)
........................................................................................................
72
Tarvikkeiden varastointi ja kierrättäminen
..................................................................................
73
Tarvikkeiden kierrätys
..............................................................................................
73
FIWW
v
Sample