HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 67 of 146)

Languages: Finnish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 146
4
Hallinta ja huolto
Laitteen yhteyden muuttaminen HP:n uudelleenmääritysapuohjelmalla
HP Wireless Direct Printing -toiminnon käyttöönotto
HP:n Web-palvelusovellukset
IP-verkkoasetusten määrittäminen
HP Device Toolbox (Windows)
HP-apuohjelma (Mac OS X)
HP Web Jetadmin
Tuotteen suojausominaisuudet
Säästöasetukset
Tulostaminen, kun värikasetin arvioitu käyttöikä on lopussa
Tarvikkeiden varastointi ja kierrättäminen
Vaihtamisohjeet
Muisti
Laiteohjelmiston päivittäminen
FIWW
55
Sample