HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 62 of 146)

Languages: Finnish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 146
Arkistolaatuisten tulosteiden luominen
Arkistotuloste-asetus vähentää väriaineen leviämistä ja pölyämistä. Arkistotuloste-asetuksen avulla voi
tulostaa säilytettäviä tai arkistoitavia asiakirjoja.
HUOMAUTUS:
Arkistolaatuinen tulostuslaatu saavutetaan lisäämällä kiinnitysyksikön lämpötilaa.
Lämpötilan lisääntymisen vuoksi laite tulostaa puolella nopeudella vahinkojen välttämiseksi.
Arkistolaatuisten tulosteiden luominen (LCD-ohjauspaneeli)
1.
Avaa valikot painamalla laitteen ohjauspaneelin
OK
-painiketta.
2.
Avaa seuraavat valikot:
Huolto
Arkistotuloste
3.
Valitse
Päällä
-asetus ja valitse sitten
OK
-painike.
Arkistolaatuisten tulosteiden luominen (kosketusnäytön
ohjauspaneeli)
1.
Valitse laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset
-painike.
2.
Valitse
Huolto
-valikko.
3.
Valitse
Arkistotuloste
-painike ja sen jälkeen
Päällä
-painike.
50
Luku 3
Tulostus
FIWW
Sample