HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 6 of 146)

Languages: Finnish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 146
Kaikkien tulostustöiden asetusten muuttaminen ohjelman sulkemiseen saakka
..................
24
Kaikkien tulostustöiden oletusasetusten muuttaminen
....................................................
24
Laitteen kokoonpanoasetusten muuttaminen
................................................................
25
Windowsin tulostustehtävät
.....................................................................................................
26
Tulostuksen pikavalinnan käyttäminen (Windows)
.......................................................
26
Tulostuksen pikavalinnan luominen (Windows)
............................................................
27
Automaattinen molemmille puolille tulostaminen Windowsissa
......................................
29
Manuaalinen molemmille puolille (kaksipuolisesti) tulostaminen Windowsissa
.................
30
Useiden sivujen tulostaminen arkille Windowsissa
.......................................................
32
Sivun suunnan valitseminen (Windows)
......................................................................
34
Paperityypin valitseminen (Windows)
........................................................................
35
Ensimmäisen tai viimeisen sivun tulostaminen eri paperille (Windows)
...........................
37
Asiakirjan skaalaaminen sivukokoa vastaavaksi (Windows)
.........................................
38
Vihkon luominen (Windows)
.....................................................................................
39
Mac OS X:n tulostustehtävät
....................................................................................................
42
Tulostuksen pikavalinnan käyttäminen (Mac OS X)
......................................................
42
Tulostuksen pikavalinnan luominen (Mac OS X)
..........................................................
42
Automaattinen molemmille puolille tulostaminen (Mac OS X)
........................................
42
Manuaalinen molemmille puolille tulostaminen (Mac OS X)
..........................................
43
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille (Mac OS X)
.....................................
44
Sivun suunnan valitseminen (Mac OS X)
.....................................................................
44
Paperityypin valitseminen (Mac OS X)
.......................................................................
44
Kansilehden tulostaminen (Mac OS X)
.......................................................................
45
Asiakirjan skaalaaminen sivukokoa vastaavaksi (Mac OS X)
........................................
45
Vihkon luominen (Mac OS X)
....................................................................................
45
Muut tulostustehtävät (Windows)
..............................................................................................
46
Tulostustyön peruuttaminen (Windows)
.......................................................................
46
Paperikoon valitseminen (Windows)
..........................................................................
46
Mukautetun paperikoon valitseminen (Windows)
.........................................................
46
Vesileimojen tulostaminen (Windows)
........................................................................
47
Muut tulostustehtävät (Mac OS X)
.............................................................................................
48
Tulostustyön peruuttaminen (Mac OS X)
.....................................................................
48
Paperikoon valitseminen (Mac OS X)
.........................................................................
48
Mukautetun paperikoon valitseminen (Mac)
................................................................
48
Vesileimojen tulostaminen (Mac)
...............................................................................
48
Arkistolaatuisten tulosteiden luominen
.......................................................................................
50
Arkistolaatuisten tulosteiden luominen (LCD-ohjauspaneeli)
...........................................
50
Arkistolaatuisten tulosteiden luominen (kosketusnäytön ohjauspaneeli)
...........................
50
HP ePrint -työkalun käyttäminen
...............................................................................................
51
HP ePrintin käyttöönotto (LCD-ohjauspaneeli)
..............................................................
51
HP ePrintin käyttöönotto (kosketusnäytön ohjauspaneeli)
...............................................
52
iv
FIWW
Sample