HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 56 of 146)

Languages: Finnish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 146
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille (Mac OS X)
1.
Valitse
Tiedosto
-valikosta
Tulostaminen
.
2.
Valitse tämä laite
Tulostin
-valikosta.
3.
Avaa
Asettelu
-valikko.
4.
Valitse
Sivuja arkille
-valikosta kullekin arkille tulostettavien sivujen määrä (1, 2, 4, 6, 9 tai 16).
5.
Valitsemalla
Asemointisuunta
voit valita sivujen järjestyksen ja sijoittelun arkilla.
6.
Valitse
Reunat
-kohdasta, millainen reunus sivujen ympärille tulostetaan.
7.
Napsauta
Tulostaminen
-painiketta.
Sivun suunnan valitseminen (Mac OS X)
1.
Valitse
Tiedosto
-valikosta
Tulostaminen
.
2.
Valitse tämä laite
Tulostin
-valikosta.
3.
Osoita
Kopiot ja sivut
-valikossa
Sivun asetukset &nbhy;valintaikkuna
-painiketta.
4.
Valitse käytettävää sivun suuntaa vastaava kuvake ja
OK
-painike.
5.
Napsauta
Tulostaminen
-painiketta.
Paperityypin valitseminen (Mac OS X)
1.
Valitse
Tiedosto
-valikosta
Tulostaminen
.
2.
Valitse tämä laite
Tulostin
-valikosta.
3.
Avaa
Viimeistely
-valikko.
4.
Valitse tyyppi avattavasta
Materiaalityyppi
-luettelosta.
5.
Napsauta
Tulostaminen
-painiketta.
44
Luku 3
Tulostus
FIWW
Sample