HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 49 of 146)

Languages: Finnish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 146
5.
Valitse paperityyppiluokka, joka parhaiten
vastaa käyttämääsi paperia.
6.
Valitse käyttämäsi paperityypin asetus ja
paina
OK
-painiketta.
Ensimmäisen tai viimeisen sivun tulostaminen eri paperille
(Windows)
1.
Valitse ohjelmistossa
Tulosta
.
FIWW
Windowsin tulostustehtävät
37
Sample