HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 4 of 146)

Languages: Finnish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 146
Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot
© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Tämän materiaalin kopioiminen,
sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä,
paitsi tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat
muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
HP-tuotteiden ja palvelujen takuut rajoittuvat
kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana
toimitettavissa nimenomaisissa
takuulausekkeissa esitettyihin takuisiin.
Mitään tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita
lisätakuuksi. HP ei ole vastuussa tämän
julkaisun mahdollisesti sisältämistä teknisistä
tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
Edition 1, 9/2014
Osanumero: CF270-91012
Tavaramerkkitietoja
Adobe
®
, Acrobat
®
ja PostScript
®
ovat
Adobe Systems Incorporated -yhtiön
tavaramerkkejä.
Apple ja Apple-logo ovat Apple Computer,
Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa / muilla
alueilla. iPod on Apple Computer, Inc:n
tavaramerkki. iPod on tarkoitettu vain
lailliseen tai tekijänoikeuksien haltijan
sallimaan kopiointiin. Älä varasta musiikkia.
Bluetooth on toisen yrityksen tavaramerkki,
jota Hewlett-Packard käyttää lisenssillä.
Java™ on Sun Microsystems, Inc.:n
tavaramerkki Yhdysvalloissa.
Microsoft®, Windows®, Windows® XP ja
Windows Vista® ovat Microsoft
Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä
tavaramerkkejä.
UNIX
®
on Open Group -yhtiön rekisteröimä
tavaramerkki.
Sample