HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 39 of 146)

Languages: Finnish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 146
Tulostuksen pikavalinnan luominen (Windows)
1.
Valitse ohjelmistossa
Tulosta
.
2.
Valitse laite ja paina
Ominaisuudet
- tai
Määritykset
-painiketta.
3.
Valitse
Pikavalinnat
-välilehti.
4.
Valitse valmis pikavalinta perustaksi.
HUOMAUTUS:
Valitse pikavalinta aina,
ennen kuin muutat asetuksia ruudun oikeassa
reunassa. Jos muutat asetuksia ja valitset sitten
pikavalinnan tai jos valitset toisen
pikavalinnan, kaikki asetukset menetetään.
FIWW
Windowsin tulostustehtävät
27
Sample