HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 38 of 146)

Languages: Finnish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 146
Windowsin tulostustehtävät
Tulostuksen pikavalinnan käyttäminen (Windows)
1.
Valitse ohjelmistossa
Tulosta
.
2.
Valitse laite ja paina
Ominaisuudet
- tai
Määritykset
-painiketta.
3.
Valitse
Pikavalinnat
-välilehti.
4.
Valitse jokin pikavalinta ja paina
OK
-
painiketta.
HUOMAUTUS:
Kun valitset pikavalinnan,
tulostinohjaimen muiden välilehtien vastaavat
asetukset muuttuvat.
26
Luku 3
Tulostus
FIWW
Sample