HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 37 of 146)

Languages: Finnish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 146
Laitteen kokoonpanoasetusten muuttaminen
1.
Osoita Apple-valikossa
Järjestelmäasetukset
-valikkoa ja sitten
Tulosta ja faksaa
-
symbolia.
2.
Valitse ikkunassa vasemmalla oleva laite.
3.
Osoita
Lisävarusteet ja tarvikkeet
-painiketta.
4.
Valitse
Ohjain
-välilehti.
5.
Tee asennettujen lisävarusteiden määritykset.
FIWW
Tulostustyöasetusten muuttaminen (Mac OS X)
25
Sample