HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 24 of 146)

Languages: Finnish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 146
Tuetut paperityypit
Täydellinen luettelo HP:n papereista, joita tämä laite tukee, on saatavissa osoitteesta
www.hp.com/
support/ljm401series
.
Paperityyppi
(ohjauspaneeli)
Paperityyppi
(tulostinohjain)
Lokero 1
Lokero 2
Valinnainen
500 arkin
lokero 3
Kääntö-
yksikkö
(vain
kaksipuolis-
tulostimet)
TAVALLINEN 75–95 G
Tavallinen paperi
HP EcoSMART Lite
HP EcoSMART Lite
KEVYT 60-74 G
Kevyt 60-74g
KESKIPAKSU 96–110
Keskiraskas
PAKSU 111–130 G
Paksu 111–130g
ERITTÄIN PAKSU 131–175
G
Erittäin paksu 131–175 G
KALVO
Mustavalkolaserkalvo
TARRAT
Tarrat
KIRJELOMAKE
Kirjelomake
ESIPAINETTU
Esipainettu
REI'ITETTY
Rei'itetty
VÄRI
Värillinen
KARKEA
Karkea
BOND
Kova
KIERRÄTYS
Uusiopaperi
KIRJEKUORI
Kirjekuori
12
Luku 2
Paperilokero
FIWW
Sample