HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 22 of 146)

Languages: Finnish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 146
Tuetut paperikoot
Tämä laite tukee monia erilaisia paperikokoja, ja laitteessa voidaan käyttää erilaisia
tulostusmateriaaleja.
HUOMAUTUS:
Saat parhaat tulokset valitsemalla oikean paperikoon ja -tyypin tulostinohjaimessa
ennen tulostusta.
Taulukko 2-1
Tuetut paperi- ja tulostusmateriaalikoot
Koko ja mitat
Lokero 1
Lokero 2
Valinnainen 500
arkin lokero 3
Kääntöyksikkö
(vain kaksipuolis-
tulostimet)
Letter
216 x 279 mm
Legal
216 x 356 mm
A4
210 x 297 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148 mm
B5 (JIS)
182 x 257 mm
Executive
184 x 267 mm
Postikortti (JIS)
100 x 148 mm
Kaksiosainen postikortti (JIS)
148 x 200 mm
16 K
184 x 260 mm
16 K
195 x 270 mm
16 K
197 x 273 mm
10
Luku 2
Paperilokero
FIWW
Sample