HP DeskJet D4100 user manual download (Page 99 of 112)

Languages: Greek
Pages:112
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 99 of 112
Το
έγγραφο
εκτυπώνεται
αργά
Λειτουργούν
πολλά
προγρά
μμ
ατα
λογισ
μ
ικού
Οι
πόροι
του
υπολογιστή
δεν
είναι
επαρκείς
,
ώστε
ο
εκτυπωτής
να
τυπώσει
μ
ε
τη
βέλτιστη
ταχύτητα
.
Για
να
αυξήσετε
την
ταχύτητα
του
εκτυπωτή
,
κλείστε
όσα
προγρά
μμ
ατα
λογισ
μ
ικού
δεν
χρειάζονται
κατά
την
εκτύπωση
.
Εκτυπώνονται
πολύπλοκα
έγγραφα
,
γραφικά
ή
φωτογραφίες
Τα
έγγραφα
που
περιέχουν
γραφικά
ή
φωτογραφίες
τυπώνονται
πιο
αργά
από
τα
έγγραφα
κει
μ
ένου
.
Επιλογή
βέλτιστης
ποιότητας
ή
μ
έγιστης
ανάλυσης
dpi
Ο
εκτυπωτής
εκτυπώνει
πιο
αργά
,
όταν
στην
ποιότητα
εκτύπωσης
έχει
γίνει
η
επιλογή
Βέλτιστη
ή
Μέγιστη
ανάλυση
dpi.
Για
να
αυξήσετε
την
ταχύτητα
του
εκτυπωτή
,
επιλέξτε
διαφορετικό
τρόπο
λειτουργίας
ποιότητας
εκτύπωσης
.
Ο
εκτυπωτής
βρίσκεται
στον
τρόπο
λειτουργίας
μ
ε
εφεδρικό
μ
ελάνι
Κατά
τον
τρόπο
λειτουργίας
μ
ε
εφεδρικό
μ
ελάνι
του
εκτυπωτή
,
ενδέχεται
να
ελαττωθεί
η
ταχύτητα
εκτύπωσης
.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
,
βλ
.
Τρόπος
λειτουργίας
μ
ε
εφεδρικό
μ
ελάνι
.
Για
να
αυξήσετε
την
ταχύτητα
εκτύπωσης
,
χρησι
μ
οποιήστε
δύο
κεφαλές
εκτύπωσης
στον
εκτυπωτή
.
Το
λογισ
μ
ικό
του
εκτυπωτή
είναι
πολύ
παλιό
Ενδέχεται
να
έχει
εγκατασταθεί
πολύ
παλιό
λογισ
μ
ικό
.
Για
πληροφορίες
σχετικά
μ
ε
την
ενη
μ
έρωση
του
λογισ
μ
ικού
του
εκτυπωτή
,
βλ
.
Λήψη
ενη
μ
ερω
μ
ένων
εκδόσεων
λογισ
μ
ικού
εκτυπωτή
.
Ο
υπολογιστής
δεν
πληροί
τις
απαιτήσεις
συστή
μ
ατος
Εάν
η
μ
νή
μ
η
RAM
του
υπολογιστή
σας
δεν
επαρκεί
ή
δεν
υπάρχει
αρκετός
ελεύθερος
χώρος
στο
σκληρό
δίσκο
,
ο
χρόνος
επεξεργασίας
του
εκτυπωτή
θα
είναι
περισσότερος
.
1.
Βεβαιωθείτε
ότι
ο
χώρος
στο
σκληρό
δίσκο
,
η
μ
νή
μ
η
RAM
και
η
ταχύτητα
επεξεργαστή
του
υπολογιστή
σας
ικανοποιούν
τις
απαιτήσεις
συστή
μ
ατος
.
Οι
απαιτήσεις
συστή
μ
ατος
αναφέρονται
στον
οδηγό
αναφοράς
που
συνοδεύει
τον
εκτυπωτή
.
2.
Ελευθερώστε
χώρο
στο
σκληρό
δίσκο
,
διαγράφοντας
τα
αρχεία
που
δεν
χρειάζεστε
.
Αν
εξακολουθείτε
να
αντι
μ
ετωπίζετε
προβλή
μ
ατα
Εάν
εξακολουθείτε
να
αντι
μ
ετωπίζετε
προβλή
μ
ατα
μ
ετά
τη
διερεύνηση
των
θε
μ
άτων
για
την
αντι
μ
ετώπιση
των
προβλη
μ
άτων
,
κλείστε
και
έπειτα
επανεκκινήστε
τον
υπολογιστή
σας
.
Εάν
εξακολουθείτε
να
έχετε
απορίες
σχετικά
μ
ε
την
επανεκκίνηση
του
υπολογιστή
σας
,
μ
εταβείτε
στην
τεχνική
υποστήριξη
της
HP
στη
διεύθυνση
www.hp.com/support
.
Βοήθεια
για
το
λογισ
μ
ικό
HP Photosmart
97
Sample
This manual is suitable for devices