HP DeskJet D4100 user manual download (Page 75 of 110)

Languages: Greek
Pages:110
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 110
5.
Επιλέξτε
Άκυρο
και
επανεκκινήστε
τον
υπολογιστή
.
6.
Απενεργοποιήστε
τον
εκτυπωτή
και
αποσυνδέστε
τα
καλώδια
USB
και
τροφοδοσίας
.
7.
Κλείστε
προγρά
μμ
ατα
προστασίας
από
ιούς
ή
άλλα
προγρά
μμ
ατα
που
εκτελούνται
στον
υπολογιστή
.
Ση
μ
είωση
Για
να
κλείσετε
ένα
πρόγρα
μμ
α
προστασίας
από
ιούς
,
ακολουθήστε
τις
οδηγίες
του
κατασκευαστή
.
8.
Επανεγκαταστήστε
το
λογισ
μ
ικό
του
εκτυπωτή
:
α
.
Τοποθετήστε
το
CD μ
ε
το
λογισ
μ
ικό
του
εκτυπωτή
στην
αντίστοιχη
μ
ονάδα
.
β
.
Ακολουθήστε
τις
οδηγίες
της
οθόνης
.
Όταν
σας
ζητηθεί
από
το
πρόγρα
μμ
α
εγκατάστασης
,
συνδέστε
το
καλώδιο
USB
και
το
καλώδιο
ρεύ
μ
ατος
του
εκτυπωτή
και
,
στη
συνέχεια
,
βεβαιωθείτε
ότι
ο
εκτυπωτής
είναι
ενεργοποιη
μ
ένος
.
Ση
μ
είωση
Μην
συνδέσετε
το
καλώδιο
USB μ
έχρι
να
σας
ζητηθεί
.
γ
.
Ακολουθήστε
τις
οδηγίες
στην
οθόνη
για
να
ολοκληρώσετε
την
εγκατάσταση
.
9.
Επανεκκινήστε
το
πρόγρα
μμ
α
προστασίας
από
ιούς
.
Ε
μ
φανίζεται
το
μ
ήνυ
μ
α
"
Άγνωστη
συσκευή
"
Κατά
τη
διάρκεια
της
εγκατάστασης
,
ενδέχεται
να
ε
μ
φανιστεί
ένα
μ
ήνυ
μ
α
"
Άγνωστη
συσκευή
"
όταν
συνδέεται
τον
εκτυπωτή
και
τον
υπολογιστή
μ
ε
καλώδιο
USB.
Μια
πιθανή
αιτία
είναι
ένα
ελαττω
μ
ατικό
καλώδιο
USB.
Ση
μ
είωση
Εάν
χρησι
μ
οποιείτε
Windows 2000,
αυτό
δεν
συνιστά
πρόβλη
μ
α
.
Εάν
χρησι
μ
οποιείτε
Windows 2000
και
ε
μ
φανιστεί
το
συγκεκρι
μ
ένο
μ
ήνυ
μ
α
,
μ
πορείτε
να
συνεχίσετε
μ
ε
την
εγκατάσταση
του
λογισ
μ
ικού
.
Για
να
λύσετε
το
πρόβλη
μ
α
:
1.
Αποσυνδέστε
το
καλώδιο
USB
από
τον
εκτυπωτή
.
2.
Αφαιρέστε
το
καλώδιο
τροφοδοσίας
από
τον
εκτυπωτή
.
3.
Περι
μ
ένετε
30
δευτερόλεπτα
περίπου
.
4.
Συνδέστε
και
πάλι
το
καλώδιο
τροφοδοσίας
στον
εκτυπωτή
.
5.
Συνδέστε
το
καλώδιο
USB
στον
εκτυπωτή
.
6.
Εάν
το
μ
ήνυ
μ
α
"
Άγνωστη
συσκευή
"
ε
μ
φανιστεί
και
πάλι
,
αντικαταστήστε
το
καλώδιο
USB.
Το
όνο
μ
α
του
εκτυπωτή
δεν
ε
μ
φανίζεται
Εάν
το
λογισ
μ
ικό
του
εκτυπωτή
δείχνει
να
έχει
εγκατασταθεί
σωστά
αλλά
το
όνο
μ
α
του
εκτυπωτή
δεν
ε
μ
φανίζεται
στη
λίστα
εκτυπωτών
όταν
επιλέγετε
Εκτύπωση
στο
μ
ενού
Αρχείο
ή
στο
φάκελο
"
Εκτυπωτές
"
στον
"
Πίνακα
Ελέγχου
",
δοκι
μ
άστε
να
εγκαταστήσετε
και
πάλι
το
λογισ
μ
ικό
του
εκτυπωτή
.
Βοήθεια
για
το
λογισ
μ
ικό
HP Photosmart
73
Sample
This manual is suitable for devices