HP DeskJet D4100 user manual download (Page 60 of 110)

Languages: Greek
Pages:110
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 110
10
Λογισ
μ
ικό
εκτυπωτή
Ορίστε
τον
εκτυπωτή
HP Deskjet
ως
προεπιλεγ
μ
ένο
εκτυπωτή
.
Ορίστε
τις
προεπιλεγ
μ
ένες
ρυθ
μ
ίσεις
εκτύπωσης
για
όλα
τα
έγγραφα
.
Χρησι
μ
οποιήστε
τις
Παράθυρο
διαλόγου
"
Ιδιότητες
εκτυπωτή
"
,
για
να
κάνετε
επιλογές
εκτύπωσης
.
Χρησι
μ
οποιήστε
τη
βοήθεια
Τι
είναι
;
,
για
να
μ
άθετε
περισσότερα
σχετικά
μ
ε
συγκεκρι
μ
ένες
ρυθ
μ
ίσεις
εκτύπωσης
.
Προβάλετε
το
παράθυρο
κατάστασης
μ
ελανιού
,
για
τη
στάθ
μ
η
μ
ελανιού
της
κάθε
κεφαλής
εκτύπωσης
κατά
προσέγγιση
.
Πραγ
μ
ατοποιήστε
λήψη
των
ενη
μ
ερω
μ
ένων
εκδόσεων
λογισ
μ
ικού
εκτυπωτή
,
για
τις
τελευταίες
δυνατότητες
και
βελτιώσεις
.
Ορισ
μ
ός
του
εκτυπωτή
HP Deskjet
ως
προεπιλεγ
μ
ένο
εκτυπωτή
Μπορείτε
να
ορίσετε
τον
εκτυπωτή
HP Deskjet
ως
τον
προεπιλεγ
μ
ένο
εκτυπωτή
για
χρήση
από
οποιοδήποτε
πρόγρα
μμ
α
λογισ
μ
ικού
.
Αυτό
ση
μ
αίνει
ότι
ο
εκτυπωτής
HP Deskjet
επιλέγεται
αυτό
μ
ατα
στη
λίστα
εκτυπωτών
όταν
ενεργοποιείτε
την
επιλογή
Print
στο
μ
ενού
File
σε
ένα
πρόγρα
μμ
α
λογισ
μ
ικού
.
Για
να
ορίσετε
τον
προεπιλεγ
μ
ένο
εκτυπωτή
1.
Στη
γρα
μμ
ή
εργασιών
των
Windows,
επιλέξτε
Έναρξη
,
τοποθετήστε
το
δείκτη
του
ποντικιού
στην
επιλογή
Ρυθ
μ
ίσεις
και
επιλέξτε
Εκτυπωτές
.
2.
Κάντε
δεξί
κλικ
στο
εικονίδιο
HP Deskjet
και
επιλέξτε
Ορισ
μ
ός
εκτυπωτή
ως
προεπιλεγ
μ
ένου
.
Ρύθ
μ
ιση
προεπιλεγ
μ
ένων
ρυθ
μ
ίσεων
εκτύπωσης
Ο
εκτυπωτής
HP Deskjet
χρησι
μ
οποιεί
προεπιλεγ
μ
ένες
ρυθ
μ
ίσεις
εκτύπωσης
για
όλα
τα
έγγραφα
,
εκτός
εάν
καθορίσετε
διαφορετικές
ρυθ
μ
ίσεις
.
Για
να
εξοικονο
μ
είτε
χρόνο
κατά
την
εκτύπωση
,
ορίστε
ως
προεπιλεγ
μ
ένες
ρυθ
μ
ίσεις
εκτύπωσης
τις
ρυθ
μ
ίσεις
που
χρησι
μ
οποιείτε
συχνά
.
Με
αυτόν
τον
τρόπο
,
δεν
χρειάζεται
να
ορίζετε
τις
ρυθ
μ
ίσεις
κάθε
φορά
που
χρησι
μ
οποιείτε
τον
εκτυπωτή
.
58
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices