HP DeskJet D4100 user manual download (Page 33 of 110)

Languages: Greek
Pages:110
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 110
Για
να
εκτυπώσετε
φωτογραφίες
βελτιω
μ
ένες
μ
ε
Exif Print,
θα
πρέπει
να
διαθέτετε
τα
παρακάτω
είδη
:
Ψηφιακή
κά
μ
ερα
που
υποστηρίζει
Exif Print
Λογισ
μ
ικό
φωτογραφίας
μ
ε
δυνατότητα
Exif Print,
όπως
το
λογισ
μ
ικό
HP Photosmart
Για
να
εκτυπώσετε
φωτογραφίες
βελτιω
μ
ένες
μ
ε
Exif Print
1.
Ανοίξτε
τη
φωτογραφία
σε
ένα
πρόγρα
μμ
α
λογισ
μ
ικού
μ
ε
δυνατότητα
Exif Print,
το
οποίο
επιτρέπει
την
επεξεργασία
,
όπως
το
λογισ
μ
ικό
HP Photosmart.
2.
Ανοίξτε
το
Παράθυρο
διαλόγου
"
Ιδιότητες
εκτυπωτή
"
.
3.
Επιλέξτε
την
καρτέλα
Χαρτί
/
Ποιότητα
.
4.
Επιλέξτε
τον
κατάλληλο
τύπο
χαρτιού
στην
αναπτυσσό
μ
ενη
λίστα
Ο
τύπος
είναι
.
5.
Στην
αναπτυσσό
μ
ενη
λίστα
Ποιότητα
εκτύπωσης
,
επιλέξτε
Κανονική
,
Βέλτιστη
ή
Μέγιστη
ανάλυση
dpi
.
6.
Επιλέξτε
όποιες
άλλες
ρυθ
μ
ίσεις
εκτύπωσης
θέλετε
και
,
στη
συνέχεια
,
πατήστε
OK
.
Το
λογισ
μ
ικό
του
εκτυπωτή
βελτιστοποιεί
αυτό
μ
ατα
την
εκτυπω
μ
ένη
εικόνα
.
Φύλαξη
και
μ
εταχείριση
φωτογραφικού
χαρτιού
Ακολουθήστε
αυτές
τις
οδηγίες
για
να
διατηρήσετε
την
ποιότητα
των
φωτογραφικών
χαρτιών
HP.
Φύλαξη
Φυλάξτε
το
φωτογραφικό
χαρτί
που
δεν
χρησι
μ
οποιείτε
σε
μ
ία
πλαστική
σακούλα
.
Να
φυλάσσετε
το
συσκευασ
μ
ένο
φωτογραφικό
χαρτί
σε
επίπεδη
επιφάνεια
,
σε
δροσερό
μ
έρος
.
Όταν
είστε
έτοι
μ
οι
να
εκτυπώσετε
,
αφαιρέστε
από
την
πλαστική
σακούλα
μ
όνο
το
χαρτί
που
σκοπεύετε
να
χρησι
μ
οποιήσετε
ά
μ
εσα
.
Όταν
τελειώσετε
την
εκτύπωση
,
βάλτε
πίσω
στην
πλαστική
σακούλα
το
φωτογραφικό
χαρτί
που
δεν
χρησι
μ
οποιήσατε
.
Μην
αφήνετε
το
αχρησι
μ
οποίητο
φωτογραφικό
χαρτί
στο
δίσκο
χαρτιού
.
Το
χαρτί
ενδέχεται
να
αρχίσει
να
τσαλακώνεται
,
γεγονός
που
θα
μ
ειώσει
την
ποιότητα
των
φωτογραφιών
σας
.
Μεταχείριση
Να
κρατάτε
πάντα
το
φωτογραφικό
χαρτί
από
τις
άκρες
του
.
Τα
δακτυλικά
αποτυπώ
μ
ατα
στο
φωτογραφικό
χαρτί
μ
πορεί
να
μ
ειώσουν
την
ποιότητα
της
εκτύπωσης
.
Εάν
οι
γωνίες
του
φωτογραφικού
χαρτιού
κυρτώσουν
περισσότερο
από
10 mm (0,4
ίντσες
),
ισιώστε
το
χαρτί
τοποθετώντας
το
σε
σακούλα
φύλαξης
και
στη
συνέχεια
λυγίζοντάς
το
προς
την
αντίθετη
κατεύθυνση
,
έως
ότου
το
χαρτί
να
γίνει
επίπεδο
.
Για
να
γίνει
σωστά
η
εκτύπωση
,
το
φωτογραφικό
χαρτί
πρέπει
να
είναι
επίπεδο
.
Βοήθεια
για
το
λογισ
μ
ικό
HP Photosmart
31
Sample
This manual is suitable for devices