HP DeskJet D4100 user manual download (Page 99 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 99 of 102
Index
A
affischutskrift
43
alternativ för fotokorrigering
26
andra fotoprojekt
29
anpassa dokument
51
B
binda dubbelsidig utskrift
52
bläck, ta bort från hud eller
kläder
62
bläckpatroner
beställningsinformation
62
felaktiga
73
felaktig installerade
73
installera
58
justera
60
meddelande om problem
73
produktnummer
58
rengöra automatiskt
61
rengöra manuellt
63
som används med
skrivaren
14
underhåll av
64
brevutskrift
32
broschyrutskrift
39
D
dela foton med släkt och
vänner
29
digitala foton
26
dokumentet skrivs inte ut på
rätt sätt
79
dokumentet skrivs ut långsamt
Maximal dpi valt
88
dokument skrivs inte ut på rätt
sätt
dokument skrivs ut mot
kanten eller snett
79
dokument skrivs ut långsamt
flera program är öppna
88
reservbläcksläge
88
resurskrävande dokument
skrivs ut
88
skrivarprogrammet är
gammalt
88
systemkrav
89
dokumentutskrift
31
dpi, maximal
49
dubbelsidig utskrift
51, 52
duplex
51
E
efter supportperioden
91
egen pappersstorlek
50
egenskaper för skrivare
55
energiförbrukning
94
energy consumption
95
Energy Star
94
e-post, skriva ut
30
etikettutskrift
37
Exif Print
28
F
FCC statement
95
felaktig bläckpatron
73
felmeddelanden
andra fel
85
fel på bläckpatron
85
meddelande om att
papperet är slut
71
felsökning
alla lampor blinkar
88
bilden skrivs ut snett
81
bilder hamnar fel i
förhållande till texten
79
bläckfläckar
82
bläckstrimmor i foto
80
bläckstrimmor och saknade
linjer
78
delar av dokumentet
saknas eller skrivs ut på
fel ställe
79
de nya
utskriftsinställningarna
används inte för
dokumentet
79
dokument skrivs inte ut på
rätt sätt
79
dokument skrivs ut
långsamt
88
dålig utskriftskvalitet
77
felaktig bläckpatron
73
felmeddelande om
bläckpatron
73
flera sidor skrivs ut
samtidigt
71
fotoutskriftsproblem
74
Installationsprogrammet
stannar
66
kuvert skrivs ut snett
79
lampan för fortsatt utskrift
blinkar
87
meddelande om att
papperet är slut
71
oönskad kantlinje i foto
83
papper matas inte fram
71
papper matas ut från
skrivaren
71
papperstrassel
70
problem med ramlösa
dokument
79
problem med USB-porten
på framsidan
76
riktlinjer för ramlös utskrift
80
skrivare
66
skrivaren skriver inte ut
68
skrivarens namn visas
inte
67
skrivarstopp
72
strömlampan blinkar
87
utskriften har dålig svärta
78
vågräta linjer i ett foto
75,
81
felsökning i skrivaren
66
FEMP
95
fliken Kortkommandon för
utskrifter
46
fotobläckpatron
26
fotobläckpatroner
fotobläckpatron
26
foton
andra projekt
29
dela
29
digitala
26
online-delning
29
skrivs inte ut på rätt sätt
74
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
97
Sample
This manual is suitable for devices