HP DeskJet D4100 user manual download (Page 96 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 96 of 102
minimum utan att funktionen eller tillförlitligheten försämrats. Olika material har utformats så att
de kan separeras på ett enkelt sätt. Fästen och andra anslutningar är lätta att hitta, komma åt
och ta bort med hjälp av vanliga verktyg. Delar med hög prioritet har konstruerats så att du
snabbt kan komma åt dem för borttagning och reparation.
Gå till HP:s webbplats för miljöfrågor om du vill ha mer information:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
Det här avsnittet innehåller följande:
Pappersanvändning
Plaster
Informationsblad för materialsäkerhet
Återvinningsprogram
HPs återvinningsprogram för bläckpatroner
Energiförbrukning - Energy Star
Energy consumption - Federal Energy Management Program
Pappersanvändning
Produkten är anpassad för användning av återvunnet papper enligt DIN 19309 och EN
12281:2002.
Plaster
Plastdelar som väger mer än 25 gram är märkta enligt internationell standard, vilket gör det
lättare att se vilka plastdelar som kan återvinnas när produkten tjänat ut.
Informationsblad för materialsäkerhet
Material Safety Data Sheets (MSDS) kan erhållas från HP-webbplatsen på:
www.hp.com/go/msds
Återvinningsprogram
I allt fler länder har HP program för utbyte och återvinning. Vi samarbetar med några av världens
största återvinningscentraler för elektroniska produkter. HP sparar på naturtillgångarna genom
att återvinna några av de mest populära produkterna. Mer information om återvinning av HP-
produkter finns på:
Mer information om återvinning av HP-produkter finns på:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
HPs återvinningsprogram för bläckpatroner
HP värnar om miljön. HPs återvinningsprogram för bläckpatroner finns i många länder/regioner.
Du kan kostnadsfritt lämna in använda bläckpatroner för återvinning. Mer information finns på
följande webbplats:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
Energiförbrukning - Energy Star
Energiförbrukningen minskar kraftigt när enheten är inställd i ENERGY STAR®-läge, vilket
sparar naturresurser och pengar utan att produktens höga prestanda påverkas. Denna produkt
är kvalificerad för ENERGY STAR, som är ett frivilligt program som främjar utvecklingen av
energisnåla kontorsprodukter.
Denna produkt är kvalificerad för ENERGY STAR (MOU v.3.0), som är ett frivilligt program som
främjar utvecklingen av energisnåla kontorsprodukter.
Bilaga C
94
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices