HP DeskJet D4100 user manual download (Page 89 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 89 of 102
Strömlampan blinkar
1
Strömlampa
Om strömlampan blinkar är skrivaren redo för urskrift. Den slutar blinka när skrivaren
har tagit emot alla data.
Lampan för fortsatt utskrift blinkar
1
Lampa för fortsatt utskrift
Om lampan för fortsatt utskrift blinkar bör du kontrollera följande:
Det kan vara slut på papper.
Lägg i papper i inmatningsfacket och tryck sedan på knappen
Fortsätt
.
Det kan vara papperstrassel.
Om du vill ha information om hur du åtgärdar papperstrassel läser du i
Papperstrassel
.
Att bläckpatronerna är av rätt typ för skrivaren och är korrekt installerade.
Mer information finns i
Bläckpatroner
och
Installationsinstruktioner
.
Det kan vara stopp i skrivaren.
Mer information om hur du åtgärdar problemet finns i
Skrivarstopp
.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
87
Sample
This manual is suitable for devices