HP DeskJet D4100 user manual download (Page 88 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 88 of 102
Om det här meddelandet visas ska du kontrollera att USB-kabeln inte är längre än tre
meter.
Anmärkning
Du får bäst utskriftsprestanda om du använder en kabel som är
kompatibel med USB 2.0.
Skrivarlamporna blinkar eller lyser
Vad den blinkande lampan betyder
Strömlampan blinkar
Lampan för fortsatt utskrift blinkar
Båda lamporna blinkar
Lamporna vid USB-porten på framsidan blinkar
Vad den blinkande lampan betyder
Indikatorlamporna visar skrivarens status.
1
Strömlampa
2
Lampa för fortsatt utskrift
Kapitel 12
86
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices