HP DeskJet D4100 user manual download (Page 87 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 87 of 102
Felmeddelanden angående bläckpatroner
Om du får ett meddelande angående fel på bläckpatronen ska du följa de här
anvisningarna.
Meddelande om felaktig bläckpatron
Det går bara att skriva ut med rätt typ av bläckpatroner. Om ett felmeddelande om
bläckpatronerna visas går en av dem (eller båda) inte att använda i skrivaren.
Du löser problemet genom att följa anvisningarna i
Felaktig bläckpatron
.
Felmeddelande om bläckpatron
Skrivaren kan inte skriva ut om bläckpatronerna är felaktiga eller om de är installerade
på fel sätt.
Om du får ett meddelande som säger att det är problem med en bläckpatron, följer du
anvisningarna i
Bläckpatronen är felaktig eller installerad på fel sätt
för att lösa
problemet.
Meddelandet "Bläckpatronvagnen har fastnat"
Om skrivaren stannar medan du skriver ut ett dokument, följer du anvisningarna i
Skrivarstopp
.
Meddelandet "Bläckpatronen sitter på fel plats"
Om det här felmeddelandet visas sitter bläckpatronen på fel sida i
bläckpatronhållaren. Åtgärda felet genom att följa anvisningarna i
Meddelandet
"Bläckpatronen sitter på fel plats"
.
Meddelandet "Skriver ut i reservbläcksläge"
Om du får ett felmeddelande ska du
följa de här anvisningarna
.
Andra felmeddelanden
Om du får ett felmeddelande ska du följa de här anvisningarna.
Meddelande om att papperet är slut
Om du får ett meddelande om att papperet är slut ska du följa riktlinjerna i
Meddelande om att papperet är slut
.
Meddelandet "Fel vid utskrift till USB-porten"
Skrivaren kanske inte får korrekt information från en annan USB-enhet eller USB-
hubb. Anslut skrivaren direkt till USB-porten på datorn.
Meddelandet "Tvåvägskommunikation kan inte upprättas" eller "Skrivaren
svarar inte"
Skrivaren kanske inte kan kommunicera med datorn på grund av att USB-kabeln är
för lång.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
85
Sample
This manual is suitable for devices