HP DeskJet D4100 user manual download (Page 86 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 102
Fotopapper med avrivbar flik
Om kantlinjen är nedanför fliken river du bort den.
Om kantlinjen är ovanför fliken:
Rikta in bläckpatronerna
.
Kontrollera att det inte är något fel på källbilden. Om du t.ex. skriver ut en
skannad bild bör du kontrollera att bilden inte var sned när du skannade den.
Programmet HP Photosmart Express är inte installerat
Du tryckte på Photosmart Express-knappen på skrivaren men programmet
HP Photosmart Express är inte installerat i datorn.
Programmet HP Photosmart Express måste vara installerat i datorn för att du ska
kunna använda knappen Photosmart Express. Sätt i HP:s program-CD som följde
med skrivaren i CD-enheten. Följ anvisningarna på skärmen när du installerar
programmet HP Photosmart Express.
Felmeddelanden
Felmeddelanden angående bläckpatroner
Andra felmeddelanden
Kapitel 12
84
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices