HP DeskJet D4100 user manual download (Page 84 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 102
Bläckfläckar
Så här gör du om det finns bläckfläckar på baksidan av fotona eller om papperen
häftar ihop:
Använd HP fotopapper.
Kontrollera att fotopapperet inte är böjt. Om det är det, lägg papperet i en
plastpåse och böj det försiktigt åt andra hållet tills det är plant.
Fotot är delvis blekt
Fotot kan vara blekt i kanten eller bli blekare mot sidorna.
Fotot är blekt i kanten
Fotot blir blekare mot sidorna
Fotot är blekt i kanten
Kontrollera att fotopapperet inte är böjt. Om fotopapperet buktat sig lägger du det i en
plastpåse och böjer försiktigt åt andra hållet tills papperet blir plant. Om fotopapperet
fortfarande böjer sig, byt och använd fotopapper som inte gör det.
Information om hur du ser till att papperet inte buktar sig finns i avsnittet
Förvara och
hantera fotopapper
.
Kapitel 12
82
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices