HP DeskJet D4100 user manual download (Page 83 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 102
Det blir vågräta linjer i ett foto
Så här gör du om det blir ljusa eller mörka vågräta linjer i foton:
1.
Rengör
bläckpatronerna.
2.
Skriv ut fotot igen.
3.
Om det fortfarande blir vågräta linjer utför du en
kalibrering av utskriftskvaliteten
.
En svart bläckpatron och en trefärgspatron måste vara installerade om du vill
utföra en kalibrering av utskriftskvaliteten.
4.
Skriv ut fotot igen.
Bilden skrivs ut snett
Kontrollera att det inte är något fel på källbilden. Om du t.ex. skriver ut en skannad
bild bör du kontrollera att bilden inte var sned när du skannade den.
Så här gör du om det inte är källbilden som orsakar problemet:
1.
Ta bort allt papper från inmatningsfacket.
2.
Lägg i papperet på rätt sätt i inmatningsfacket.
3.
Se till att pappersledaren ligger an ordentligt mot kanten på papperet.
4.
Följ instruktionerna för hur papperstypen ska matas in.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
81
Sample
This manual is suitable for devices