HP DeskJet D4100 user manual download (Page 82 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 82 of 102
Bläckstrimmor förekommer i en ljusa del av fotot
Det blir vågräta linjer i ett foto
Bilden skrivs ut snett
Bläckfläckar
Fotot är delvis blekt
Fotot har en oönskad kantlinje
Riktlinjer för ramlös utskrift
Följ dessa riktlinjer när du skriver ut ramlösa foton eller broschyrer:
Kontrollera att pappersstorleken som har angetts i listan
Pappersstorlek
fliken
Kortkommandon för utskrifter
stämmer överens med det papper som
finns i pappersfacket.
Välj lämplig papperstyp i listrutan
Papperstyp
på fliken
Kortkommandon för
utskrifter
.
Vid utskrift i gråskala väljer du
Hög kvalitet
under
Skriv ut i gråskala
på fliken
Färg
.
Skriv inte ut ramlösa dokument i reservbläcksläge. Ha alltid två bläckpatroner
installerade i skrivaren när du skriver ut ramlösa dokument.
Mer information finns i
Reservbläcksläge
.
Bläckstrimmor förekommer i en ljusa del av fotot
Om bläckstrimmor förekommer i en ljus del av fotot ungefär 63 mm från en av fotots
långsidor kan du försöka med följande:
Installera en
fotopatron
i skrivaren.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
, klicka på fliken
Funktioner
och ställ
sedan in
Utskriftskvalitet
Maximal dpi
.
Kapitel 12
80
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices