HP DeskJet D4100 user manual download (Page 81 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 102
Dokumentet skrivs inte ut på rätt sätt
Bilder hamnar fel i förhållande till texten
Dokument skrivs ut mot kanten eller snett
Delar av dokumentet saknas eller skrivs ut på fel ställe
Kuvert skrivs ut snett
De nya utskriftsinställningarna används inte för dokumentet
Bilder hamnar fel i förhållande till texten
Om texten och bilderna på dina utskrifter är felriktade bör du
justera
bläckpatronerna.
Dokument skrivs ut mot kanten eller snett
1.
Kontrollera att papperet är rätt placerat i inmatningsfacket.
2.
Se till att pappersledaren ligger an ordentligt mot kanten på papperet.
3.
Skriv ut dokumentet igen.
Delar av dokumentet saknas eller skrivs ut på fel ställe
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
och kontrollera följande alternativ:
Flik
Inställning
Funktioner
Stående eller liggande
: Kontrollera att
orienteringen är korrekt.
Storlek
: Kontrollera pappersstorleken.
Skala till pappersstorlek
: Välj det här
alternativet om du vill anpassa text och grafik till
den pappersstorlek som angivits i motsvarande
listruta.
Om delar av dokumentet fortfarande saknas kan det bero på att
utskriftsinställningarna åsidosätts av utskriftsinställningarna i programmet. Välj
lämpliga inställningar i programmet.
Kuvert skrivs ut snett
1.
Stick in fliken i kuvertet innan du lägger det i pappersfacket.
2.
Kontrollera att pappersledaren ligger an ordentligt mot kanten på kuvertet.
3.
Skriv ut på kuvertet igen.
De nya utskriftsinställningarna används inte för dokumentet
Skrivarinställningarna kan skilja sig från utskriftsinställningarna i programmet. Välj
lämpliga inställningar i programmet.
Problem med ramlösa dokument
Riktlinjer för ramlös utskrift
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
79
Sample
This manual is suitable for devices