HP DeskJet D4100 user manual download (Page 80 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 102
Bläckstrimmor och saknade linjer
Om det saknas linjer eller punkter på de utskrivna sidorna eller om de innehåller
bläckstrimmor kan bläckpatronerna innehålla för lite bläck eller behöva rengöras. Mer
information finns i
Visa ungefärlig bläcknivå
och
Rengöra bläckpatroner automatiskt
.
Utskriften har dålig svärta
Kontrollera att ingen av bläckpatronerna håller på att ta slut.
Mer information finns i
Visa ungefärlig bläcknivå
. Om en bläckpatron har för lite
bläck kan du överväga att byta ut den. Mer information om rätt artikelnummer
finns i referenshandboken som levererades med skrivaren.
Kontrollera att det finns en svart bläckpatron i skrivaren.
Om den svarta texten och bilderna i dina utskrifter är bleka kanske du endast
skriver ut med trefärgspatronen. Om du vill få optimal svart utskriftskvalitet ska du
sätta i en svart bläckpatron som ett komplement till trefärgspatronen.
Kontrollera att skyddstejpen har tagits bort från patronerna.
1
Ta bort plasttejpen
Du kan eventuellt välja en högre
utskriftskvalitet
.
Tomma sidor skrivs ut
Skyddstejpen kanske sitter kvar på bläckpatronerna. Kontrollera att skyddstejpen
har tagits bort från patronerna.
1
Ta bort plasttejpen
Det kan vara slut på bläck i bläckpatronerna. Byt den ena eller båda tomma
bläckpatronerna.
Mer information finns i
Visa ungefärlig bläcknivå
.
Du kanske försöker skriva ut ett ramlöst dokument trots att endast den svarta
bläckpatronen är installerad. När du skriver ut ett ramlöst dokument bör du alltid
ha trefärgspatronen och den svarta bläckpatronen eller fotopatronen installerad.
Kapitel 12
78
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices