HP DeskJet D4100 user manual download (Page 79 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 102
Bilder på en ansluten digitalkamera skrivs inte ut
Att bilder på en ansluten digitalkamera inte skrivs ut kan ha flera orsaker:
Digitalkameran är inte i rätt läge för nedladdning av foton.
Skrivaren saknar stöd för bildformatet.
Du har inte markerat några bilder för utskrift i kameran.
Kontrollera att digitalkameran sparar foton i ett filformat som HP Photosmart-
programmet eller ett annat fotoutskriftsprogram stöder.
Innan du ansluter digitalkameran till USB-porten på skrivarens framsida, väljer du
några foton på kamerna som ska skrivas ut.
Mer information om hur du använder HP Photosmart-programmet finns i Hjälp för
HP Photosmart-programvaran.
Lamporna vid USB-porten på framsidan blinkar
1
Anslutningslampa
2
Fellampa
Lampornas status
Åtgärd
Anslutningslampan och fellampan
blinkar i fem sekunder
Anslutningen mellan skrivaren och
kameran bröts under utskriften.
Kontrollera USB-anslutningen.
Anslutningslampan lyser och fellampan
blinkar
Kameran är inte inställd i rätt läge för
överföring av foton.
Ändra kameraläget.
Anslutningslampan är släckt och
fellampan lyser.
En enhet som inte stöds, t.ex. en mus,
har anslutits till den främre USB-porten.
Ta bort enheten som inte stöds.
Dålig utskriftskvalitet
Bläckstrimmor och saknade linjer
Utskriften har dålig svärta
Tomma sidor skrivs ut
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
77
Sample
This manual is suitable for devices