HP DeskJet D4100 user manual download (Page 78 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 102
Fotot är blekt i kanten
Kontrollera att fotopapperet inte är böjt. Om fotopapperet buktat sig lägger du det i en
plastpåse och böjer försiktigt åt andra hållet tills papperet blir plant. Om fotopapperet
fortfarande böjer sig, byt och använd fotopapper som inte gör det.
Information om hur du ser till att papperet inte buktar sig finns i avsnittet
Förvara och
hantera fotopapper
.
Fotot blir blekare mot sidorna
Om fotot blir blekare 25 till 63 mm från kanten kan du försöka med följande:
Installera en
fotopatron
och en trefärgspatron i skrivaren.
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
, klicka på fliken
Funktioner
och ställ
sedan in
Utskriftskvalitet
Maximal dpi
.
Problem med USB-porten på framsidan
Bilder på en ansluten digitalkamera skrivs inte ut
Lamporna vid USB-porten på framsidan blinkar
Kapitel 12
76
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices