HP DeskJet D4100 user manual download (Page 76 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 102
4.
Sätt tillbaka bläckpatronen i skrivaren och stäng skrivarluckan.
Om detta inte löser problemet är det fel på bläckpatronen och den måste bytas ut.
Anmärkning
Det går att skriva ut med bara en bläckpatron i
reservbläcksläge om du inte har någon bläckpatron att byta med till
hands. Mer information finns i
Reservbläcksläge
.
5.
Om felet fortfarande inte åtgärdats går du till HP:s webbplats för teknisk support
vid
www.hp.com/support
.
Meddelandet "Skriver ut i reservbläcksläge"
Om det bara sitter en bläckpatron i skrivaren körs den i reservbläcksläge. Det innebär
att du kan skriva ut med bara en bläckpatron, men utskrifterna tar längre tid och
utskriftskvaliteten blir lidande.
Om meddelandet om reservbläcksläge visas när det sitter två bläckpatroner i
skrivaren ska du kontrollera att skyddstejpen inte sitter kvar på någon av dem.
Skrivaren känner inte av bläckpatronen om skyddstejpen sitter kvar på
bläckpatronens kopparkontakter.
Meddelandet "Bläckpatronen sitter på fel plats"
Om det här felmeddelandet visas sitter bläckpatronen på fel sida i bläckpatronhållaren.
Installera alltid den trefärgade bläckpatronen i det vänstra hållarfacket.
Installera den svarta bläckpatronen eller fotopatronen i det högra hållarfacket.
Foton skrivs inte ut som de ska
Kontrollera pappersfacket
Kontrollera skrivarens egenskaper
Färgerna får en binyans eller blir felaktiga
Det blir vågräta linjer i ett foto
Fotot är delvis blekt
Kontrollera pappersfacket
1.
Kontrollera att fotopapperet ligger med utskriftssidan nedåt i pappersfacket.
2.
Skjut in papperet så långt det går.
3.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.
Tryck inte pappersledaren så hårt mot papperet så att papperet böjs eller viker sig.
Kontrollera skrivarens egenskaper
Öppna
Dialogrutan Egenskaper för skrivare
och kontrollera följande alternativ:
Flik
Inställning
Funktioner
Storlek
: Lämplig pappersstorlek
Papperstyp
: Lämplig typ av fotopapper
Kapitel 12
74
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices